Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym.
Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji wad postawy. Zajęcia dostosowane są do grupy dzieci które uczęszczają na zajęcia.
Do głównych zadań gimnastyki korekcyjnej zalicza się:
– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
– wyrabianie wytrwałości posturalnej;
utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach jego życia codziennego, bez udziału świadomości;
– wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.

Do podstawowych ćwiczeń zalicza się:
– ćwiczenia oddechowe − plecy okrągłe, skolioza;
– ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków − plecy okrągłe, odstające łopatki;
– ćwiczenia mięśni brzucha − zwiększona lordoza
– ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy − zwiększona lordoza
– ćwiczenia antygrawitacyjne; czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa
− zwiększona lordoza, plecy okrągłe, odstające łopatki, skoliozy

Strój
Koszulka z krótkim rękawem oraz spodenki/getry.